Nakon što je u mjesecu svibnju 2021. godine tvrtka Urbanizam potpisala Ugovor o izradi i isporuci komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada, dana 12. srpnja 2021. izvršena je i primopredaja komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada između tvrtke Tehnix d.o.o. Donji Kraljevac kao Isporučitelja i tvrtke Urbanizam d.o.o. Valpovo kao Naručitelja.

Zapisnik o primopredaji komunalnog vozila potpisao je direktor tvrtke Urbanizam d.o.o. Bojan Pavošević s predstavnikom tvrtke Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca, gospodinom Željkom Horvatom.

Riječ je o komunalnom vozilu marke Mercedes AROCS s dvokomornom nadogradnjom domaće tvrtke Tehnix d.o.o. koje će pridonijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Primopredaji vozila osim suradnika potpisnika, nazočili su gradonačelnik Valpova Matko Šutalo i zamjenik gradonačelnika Marko Barišić.

Uskoro će biti organizirana i edukacija djelatnika tvrtke Urbanizam d.o.o. o načinu korištenja novog komunalnog vozila, te će vozilo biti pušteno u rad.

Nabava komunalnog vozila omogućena je kroz natječaj „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“, objavljenog od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., pri čemu je kontrolno tijelo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prisjetimo se, Ugovor o izradi i isporuci komunalnog vozila vrijedan je 1.683.062,50 kuna, a projekt je pripremio Valpovački poduzetnički centar d.o.o. u suradnji sa Urbanizmom d.o.o. i Gradom Valpovom, uz stopu sufinanciranja od 85%.

www.strukturnifondovi.hr

https://opzo-opkk.hr/

Categories: Novost

Skip to content