Valpovo, 15. studenoga 2019. – Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) sklopio je nedavno kolektivni ugovor za radnike valpovačkog Urbanizma d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo.

Ugovorom, koji je na snazi do veljače 2023.godine, ugovoreno je sljedeće:

 • dodatni dani godišnjeg odmora s obzirom na uvjete rada, dužinu radnog staža, socijalne uvjete i zdravstveno stanje te za nadprosječne rezultate u radu;
 • mogućnost isplate stimulacije;
 • dodatak na radni staž;
 • za rad u dane blagdana i neradne dane uvećanje osnovne plaće za 50 posto;
 • za rad nedjeljom 35 posto;
 • za rad noću 30 posto;
 • za prekovremeni rad 50 posto;
 • mogućnost isplate prigodnih nagrada;
 • pravo na otpremninu kod odlaska u mirovinu;
 • mogućnost isplate solidarne pomoći, dnevnice za rad na terenu;
 • naknada za odvojeni život;
 • naknada za prijevoz;
 • mogućnost isplate jubilarne nagrade;
 • mogućnost poklona djetetu do 15 godina starosti;
 • mogućnost isplate nagrade za radne rezultate;
 • odsustvo s rada sindikalnog povjerenika i povjerenika zaštite na radu do sedam dana godišnje.

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te tarifni prilog o plaćama su sastavni dio kolektivnog ugovora.

Categories: Novost

Skip to content