Trgovačko društvo Urbanizam d.o.o. Valpovo je temeljem čl. 3. Odluke o grobljima Gradskog vijeća Grada Valpova broj Klasa: 363-01/23-01/1 Ur.broj: 2158-7-1-23-5 od 04. svibnja 2023.g. koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Valpova broj 4 od 05. svibnja 2023.g. određen za Upravu groblja na grobljima na području Grada Valpova.

Budući da je istom odlukom određen način i uvjeti upravljanja grobljem pozivamo sve vlasnike grobnih mjesta da se jave upravi groblja kako bismo ih mogli evidentirati i za sva grobna mjesta unijeti podatke u sustav. Vlasnici prilikom javljanja trebaju dati osobne podatke i OIB te podatke o ukopanim osobama.

Molimo sve suvlasnike grobnih mjesta da se prije javljanja međusobno dogovore na koga će grobno mjesto glasiti i čiji će se podaci unijeti u sustav. Zbog lakšeg lociranja predmetnih grobnih mjesta molimo Vas da obratite pažnju na susjedna grobna mjesta odnosno pokojnike.

Podatke možete dostaviti radnim danom od 07:00 do 14:00 sati:

Categories: Novost

Skip to content