RASPORED ODVOZA OTPADA ZA 2019. GODINU


OBAVIJEST O PRIMJENI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM


OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE O PROMJENI CIJENA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MKO I BKO NA PODRUČJU GRADA VALPOVA I PRIGRADSKIH NASELJA TE NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI I OPĆINE BIZOVAC, 13.09.2018.


KALENDAR ODVOZA OTPADA ZA 2018. – PREUZMITE! 

˝Kalendar odvoza otpada za 2018. ustrojen je po rajonima odvoza koji obuhvaćaju određene ulice i obračunska mjesta korisnika sa navedenih lokacija. Primjena ovog sustava i novog rasporeda odvoza započinje 01.studenog 2018. godine.  Molimo korisnike da poštuju propisani raspored odvoza˝

Isti je putem inkasatorske službe i u privitku računa dostavljen svima korisnicima na njihovu adresu obračunskog mjesta.


OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI DOSTAVE RAČUNA PUTEM E-MAILA, 30. 07. 2018.

OBRAZAC PRIVOLE ISPITANIKA


NATJEČAJ za radnika na komunalnom održavanju (3 izvršitelja), 03.05.2018.


ISPUNJENI OGLEDNI PRIMJERAK IZJAVE: IZJAVA o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpad


IZJAVA O KOMPOSTIRANJU – ogledni primjerak


KOJI OTPAD U KOJU POSUDU?Odluka o prodaji starih rashodovanih strojeva u vlasništvu Urbanizam d.o.o. Valpo

vo putem javnog nadmetanja – PREUZMITE DOKUMENT


Obavijest o odvozu otpada za vrijeme blagdana,

Datum objave: 21.12.2017.


 Obavijest o odvozu ambalažnog stakla

“Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog otpada s područja Grada Valpova, Općina Bizovac i Općina Petrijevci da će zbog blagdana Velike Gospe prikupljanje AMBALAŽNOG STAKLA, sukladno rasporedu prikupljanja korisnog otpada, započeti u srijedu 16.08.2017. od 07:00 sati te se nastaviti i naredni dan ukoliko u jednome danu ne budemo u mogućnosti preuzeti svu pripremljenu količinu.

Molimo stoga cijenjene korisnike da svoje PVC vrećice sa ambalažnim staklom pripreme za skupljanje najkasnije do 07:00 sati ujutro na dan 16.08.2017.

Vaše aktivno učešće u procesu recikliranja izravna je pomoć u zaštiti eko-sustava i okoliša, razvoju gospodarstva i očuvanju prirodnih resursa na čemu smo Vam iznimno zahvalni.

Brinimo o očuvanju okoliša zajedno. Izgovor nemamo!”


UKLONIMO AZBESTNE KROVOVE – JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA (na području Općine Bizovac)


Obavijest o primjeni ljetnog radnog vremena za “Odjel gospodarenja otpadom”

Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog otpada s područja Grada Valpova, Općina Bizovac i Petrijevci da je zbog iznimno visokih dnevnih temperatura od dana 1.lipnja 2017. godine započeo sa primjenom ljetnog radnog vremena i sakupljanjem miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada kao i svih ostalih korisnih frakcija koje se prikupljaju putem spremnika (PVC vrećica) sa kućnog praga (plastika, metal, staklo, kompozitni materijal i stari papir) od 5:00 sati ujutro. Molimo stoga cijenjene korisnike da svoje spremnike sa otpadom pripreme najkasnije do 5:00 sati ujutro na dan odvoza sukladno ustaljenom rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada.


Obavijest korisnicima o početku rada reciklažnog dvorišta 


Obavijest korisnicima 

Obavještavaju se cijenjeni korisnici usluga s područja Grada Valpova, Općine Petrijevci i Općine Bizovac o promjeni stope PDV-a koja od 01.01.2017. godine iznosi 13% za javnu uslugu odvoza komunalnog otpada.

Za pregled cijena usluga kliknuti ovdje.


Obavijest o odvozu plastike za prosinac 2016. godine

Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada s područja Grada Valpova (SVI RAJONI) da će zbog podjele pribavljenih PVC spremnika od 240 litara izostati sakupljanje korisnog otpada – PLASTIKE kroz mjesec prosinac 2016. godine.

Za ostala prigradska naselja Grada Valpova kao i za Općine Bizovac i Petrijevci raspored odvoza selektivnog otpada ostaje nepromijenjen.”

OBAVIJEST O ODVOZU PLATIKE, 31.10.2016


tekstil-kontejner


OBAVIJEST O POSTAVLJENIM SPREMNICIMA ZA TEKSTILNI OTPAD NA PODRUČJU GRADA VALPOVA


OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI O PROMJENI DAVATELJA JAVNE USLUGE I POČETKU OBAVLJANJA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA


NOVI RASPORED ODVOZA STAROG PAPIRA

 

Skip to content