URBANIZAM d.o.o. Valpovo obavještava korisnike usluga zbrinjavanja
otpada da su Jedinice lokalne samouprave Grad Valpovo, Općina Bizovac i
Općina Petrijevci sukladno Uredbi o gospodarenju otpadom NN 84/19
donijele Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada .
Temeljem navedenih Odluka ishođene su Suglasnosti na novi Cjenik
gospodarenja otpadom koji će se početi primjenjivati od 01.02.2020. god.
sukladno zakonskim odredbama, Odlukama i Suglasnostima.

Cjenik usluga Gospodarenja otpadom, 27. 12.  2019.

Suglasnost na Cjenik usluga Gopodarenja otpadom

Categories: Novost

Skip to content