URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo obavještava cijenjene korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područka Grada Valpova i prigradskih naselja, Općina Bizovac i Petrijevci da ponovno kreće sa prikupljanjem metalnog ambalažnog otpada i tetrapaka sa kućnog praga korisnika na dan predviđen u rasporedu za odvoz označen žutim, kada se odvozi plastika. Mole se korisnici da plastiku, metalni ambalažni otpad i tetrapak odvojeno prikupe u vrečice i iznesu večer prije predviđenog odvoza za plastiku, a najkasnije do 6 sati ujutro na dan odvoza. Vrečice za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada dostupne su korisnicima bez naknade na blagajni URBANIZAM d.o.o., a ukoliko ih korisnici nisu preuzeli i u nedostatku istih, dozvoljava se odložiti i u bilo koje druge vrečice koje moraju biti providne. Također, u tijeku je izrada novog, pojednostavljenog rasporeda prikupljanja otpada,o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.
Uprava tvrtke Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo

Categories: Novost

Skip to content