Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada s područja grada Valpova i prigradskih naselja te općina Bizovac i Petrijevci da će sa danom 01.studeni 2018. započeti primjena novog sustava gospodarenja otpadom. Molimo stoga cijenjene korisnike da obrate pozornost na dostavljeni raspored odvoza pod nazivom Kalendar odvoza otpada za 2018. godinu i svoje spremnike sa otpadom pripreme za pražnjenje u definirane dane odvoza.

Do nabavke i podjele čvrstih spremnika za odlaganje plastične, metalne i staklene ambalaže kao i biootpada u primjeni ostaju PVC vrećice koje će svaki korisnik unutar radnog vremena tvrtke moći preuzeti na blagajni tvrtke Urbanizam d.o.o. Valpovo, M.A.Reljkovića 16.

Obavijest o rasporedu rada mobilne jedinice, rasporedu odvoza otpada kao i dostupnost službenih akata: Zakona i Uredbe o održivom gospodarenju otpadom i Odluke o načinu pružanja ove javne usluge te Općih uvjeta i službenog cjenika Urbanizam d.o.o. Valpovo moguće je pronaći na mrežnim stranicama davatelja usluge www.urbanizam-valpovo.hr.

Vaše aktivno učešće koje očekujemo i u novom sustavu gospodarenja otpadom biti će i nadalje izravna pomoć u zaštiti eko-sustava i okoliša, u razvoju gospodarstva i očuvanju prirodnih resursa na čemu smo Vam iznimno zahvalni.

Brinimo o očuvanju okoliša zajedno. Izgovor nemamo!

Categories: Novost

Skip to content