Korisnici javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada imaju pravo na odvoz glomaznog otpada jednom godišnje u količini od 2m3  . Prijave za prikupljanje glomaznog otpada vrše se na broj telefona 031/656-070. Nakon prijave, a najkasnije dan prije termina odvoza glomaznog otpada, korisnik je dužan glomazni otpad pripremiti van na vidljivu površinu ispred obračunskog mjesta.

Termini odvoza glomaznog otpada u 2024. godini su:

19.01.2024.

09.02.2024.

08.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

07.06.2024.

14.06.2024.

05.07.2024.

09.08.2024.

06.09.2024.

04.10.2024.

08.11.2024.

06.12.2024.

Categories: Novost

Skip to content