Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo obavještava cijenjene korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada s područja Grada Valpova, Općina Bizovac i Petrijevci da će od dana 01. lipnja 2021. godine započeti s primjenom ljetnog radnog vremena sakupljanja svih vrsta komunalnog otpada, biorazgradivog otpada kao i ostalih korisnih frakcija koje se prikupljaju putem PVC kanti i vrećica sa kućnog praga od 05:00 sati ujutro.

Molimo stoga cijenjene korisnike da svoje spremnike s otpadom pripreme najkasnije do 05:00 sati ujutro na dan odvoza sukladno ustaljenom rasporedu odvoza komunalnog i reciklabilnog otpada.

Categories: Novost

Skip to content