Obavještavaju se cijenjeni korisnici usluga s područja Grada Valpova, Općine Petrijevci i Općine Bizovac o promjeni stope PDV-a koja od 01.01.2017. godine iznosi 13% za javnu uslugu odvoza komunalnog otpada.

Za pregled cijena usluga kliknuti ovdje.

Categories: Novost

Skip to content