Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo obavještava cijenjene korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada s područja Grada Valpova, Općina Bizovac i Petrijevci da će od dana 10. lipnja 2019. godine započeti s primjenom ljetnog radnog vremena i sakupljanjem svih vrsta komunalnog otpada kao i ostalih korisnih frakcija koje se prikupljaju putem PVC vrećica sa kućnog praga od 05:00 sati ujutro u ljetnom razdoblju počev od 10. lipnja 2019. godine do 31. rujna 2019. godine

Molimo stoga cijenjene korisnike da svoje spremnike s otpadom pripreme najkasnije do 05:00 sati ujutro na dan odvoza sukladno ustaljenom rasporedu odvoza komunalnog i reciklabilnog otpada.

Categories: Novost

Skip to content