Do donošenja konačne odluke Ustavnog suda u primjeni je Cjenik gospodarenja otpadom br.45-11/2018 od 14.06.2018.

 

Na temelju članka 45. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
(“Narodne novine” broj 99/99.,29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), do
donošenja konačne odluke Ustavnog suda o suglasnosti s Ustavom i zakonom
osporenih Uredbi iz točke I. izreke ovog rješenja privremeno se
obustavlja izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se
podrazumjevaju na temelju članka 2., 3., 5. i 8. Uredbe o izmjenama i
dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj
84/19.).

Categories: Novost

Skip to content