Zaštita okoliša

 

EKOLOGIJA

Unijapapir  d.d. Zagreb, članica Grupe Belišće, godišnje sakupi 110.000 tona staroga papira, a Tvornica poluceluloze i papira u Belišću sve to preradi i proizvede novi papir. Na žalost, još uvijek stari papir i kartonske kutije čine 30 posto komunalnog otpada, što povećava troškove njegova sakupljanja, transporta, saniranja odlagališta, a možemo mi i drugačije. I bolje, na dobrobit svih.
Suradnjom tvrtki URBANIZAM d.o.o. Valpovo i UNIJAPAPIR d.d. za građane Valpova pokrenuta je obostrano korisna akcija sakupljanje staroga papira i kartonske ambalaže od domaćinstava. Građani jednom mjesečno prikupljeni stari papir iznesu ispred kuće/zgrade, a radnici URBANIZMA isprazniti će PVC posude za skupljanje papira i vreće. Papir će odvesti na preradu i za mjesec dana opet doći pred Vašu kuću/zgradu po stari papir.
Sakupljanje staroga papira radnici URBANIZMA d.o.o. Valpovo obavljati će se jednom mjesečno u dane drugog tjedna u mjesecu prema rasporedu odvoza komunalnog otpada od 7,00 sati ujutro.
Poštovani gradani, molimo Vas da u PVC posudu i/ili vrećicu ostavljate isključivo stari papir i kartone. Sakupljamo i stari papir i kartone koji su odloženi u neke druge kartonske kutije ili su povezani vrpcom. Zbog velikog opsega posla nećemo odvoziti papir koji nije u kutiji, vrećici ili  povezan vrpcom.
Zahvaljujemo na suradnji, uvjereni kako će građani Valpova pokazati visoku građansku i ekološku svijest, te podržati i dalje ovu akciju.

Pomozimo zajedno prirodi, Gradu, gospodarstvu i – sebi.

EKOLOŠKO DVORIŠTE

Kroz realizaciju programa ˝Ekološkog osvješćivanja građana Valpova i prigradskih naselja te edukaciju najmlađih ˝u cilju sakupljanja sekundarnih sirovina primarnim odvajanjem korisnog otpada otvoreno je “EKOLOŠKO DVORIŠTE˝ s lokacijom u Valpovu ul. A. M. Reljkovića 16, sa odgovarajućim posudama za određene vrste otpada. Za EKODVORIŠTE je izdvojena i funkcionalno uređena površina s posudama za odvojeno odlaganje otpada kao što su STAKLO, PAPIR, PLASTIKA, METAL, STARE BATERIJE,  AKUMULATORI

Za sada je moguće donositi i odlagati slijedeće vrste otpada i to:
1. stari papir
2. otpadnu plastičnu ambalažu
– šarena folija
– bijela folija
– burad i kanisteri
3. metalnu ambalažu
4. staklenu ambalažu
5. pet ambalažu
6. baterije
7. akumulatore

Papir:
Za papir možemo reći da nije smeće, već dragocjena sirovina. On se izvrsno reciklira, ali samo ako se pravilno odvojeno prikuplja. Čak četvrtina komunalnog otpada je otpadni papir. Za proizvodnju 1 tone papira potrebno je 2 tone, odnosno 3,5 m3 drva ili 1,2 tone otpadnog papira.

Odvojenim skupljanjem otpadnog papira čuvamo naše šume, štedimo energiju, smanjujemo onečišćenje vode, zraka i štedimo skupi deponijski prostor. U ekodvorišta u spremnike s natpisom PAPIR, kao i u spremnike s plavim poklopcima na javnim površinama koji se koriste već niz godina, smiju se odlagati:

– novine i časopisi
– prospekti, katalozi
– fotokopirni papir
– knjige i slikovnice
– bilježnice, pisma
– uredske tiskovine
– papirnate vrećice
– kartonske fascikle
– ambalažne kutije od tankog kartona

U iste spremnike NE smiju se odlagati:
– zauljeni i prljavi papir
– indigo papir
– ugljeni papir
– termo (faks) papir
– fotografije i foto papir
– pelene
– gumirane etikete
– složena višeslojna ambalaža (npr. tetrapak od mlijeka i sokova)
– velike kartonske kutije i valovita ljepenka
– papirnate vrećice iz usisivača
– tapete
– papirnate maramice

Metal:
Suvremeni je život nametnuo korištenje sve veće količine metala i metalne ambalaže, koji su u pravilu nepovratni i odmah nakon upotrebe postaju otpad.
Udio metalnog u kućnom otpadu iznosi 6 do 8%.
Za proizvodnju jedne tone sirovog aluminija utroši se čak 600 000 litara vode.
Uz ispravno odvojeno prikupljanje, odnosno razvrstavanje, svaka vrsta obojenog metalnog otpada može se odlično reciklirati uz uštedu prirodnih sirovina, energije te smanjenje onečišćenja okoliša. U označene spremnike ekodvorišta s natpisom MET AMBALAŽA odložite:
– prazne limenke od pića, napitaka i hrane
– čepove od staklenki
– aluminijske folije (npr. od čokolade)

U iste spremnike NIJE dozvoljeno odlaganje:
– limenki s ostacima boja, lakova i ulja
– limenki s ostacima od kemikalija
– boca i limenki od plinova pod tlakom (npr. propan/butan boce)
– boca i limenki od zapaljivih i eksplozivnih tekućina
– aluminijskog posuđa
– aluminijskih kablova
– nemetalne ambalaže

Plastika:
Plastika je skupno ime za niz suvremenih i sve raširenijih umjetnih materijala.
Čak 4% godišnje potrošnje sirove nafte u svijetu koristi se za proizvodnju plastike.
Volumen plastičnog otpada u kućnom iznosi do 30 %. Plastična boca bačena u prirodu razgrađuje se narednih 100 -1000 godina, stoga je najodgovornije izbjegavati korištenje plastičnih materijala.
Prije odlaganja PET boca, skinite čep i odložite u ostatni kućni otpad. Bocu zgnječite tako da zauzima manji prostor. Određene se vrste plastičnog otpada mogu uspješno reciklirati, osobito ako su odvojeno skupljene.

Za odvojeno prikupljanje plastičnog otpada predviđeni su ŽUTO označeni spremnici ekodvorišta s natpisom PET AMBALAŽA, te žuti žičani spremnici na javnim površinama u koje se smije odložiti:
– samo PET ambalaža (boce Coca-cole, Fante, Jamnice, Pepsi-cole i sl.) bez čepova
– PET ambalažu prepoznati ćete po karakterističnim slovima PET i oznaci 1.

U iste spremnike NE odlažite:
– čepove s PET ambalaže
– predmete koji su izrađeni od nekoliko različitih vrsta plastike (npr. Igračke)
– plastične vrećice
– plastificirani papir
– plastične cerade i folije, plastične cijevi
– plastično posuđe, čašice od jogurta i sl.
Staklo:
Udio stakla u kućnom otpadu iznosi i do 10 %.
Odvojenim prikupljanjem staklenog ambalažnog otpada štedi se dakle prostor na odlagalištima otpada, dragocjene prirodne sirovine i energija, te smanjuje onečišćenje zraka, vode i tla. Staklena ambalaža prije odlaganja mora biti ispražnjena, ali ne i oprana. Prije odvojenog odlaganja staklenu ambalažu nije potrebno usitnjavati ili lomiti.
U ekodvorište u spremnike s natpisom STAKLENA AMBALAŽA, kao i u zelene spremnike na javnim površinama koji se koriste već niz godina smije se odlagati:
– samo otpadna staklena ambalaža (boce, staklenke i sl.)

U iste spremnike NE smiju se odlagati:
– prozorsko i automobilsko staklo
– kristalno i ukrasno staklo
– optičko, zrcalno i staklo za svjetiljke
– armirano, reljefno, laboratorijsko staklo
– staklena vuna
– porculanski i keramički predmeti
– žarulje i fluorescentne svjetiljke
Baterije:
Baterije ubrajamo u skupinu opasan otpad, jer kao takve sadrže različite opasne tvari, prvenstveno teške metale koji u većim količinama izravno ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi.
S druge strane, uz ispravno postupanje ti teški metali mogu se uspješno reciklirati čak 500 puta.
Zato je iznimno važno stare baterije ne odlagati u kućni otpad već u ekodvorišta u posebne spremnike s natpisom STARE BATERIJE.
Akumulatorske baterije iz vozila i radnih strojeva imaju svoju vrijednost stoga vam preporučujemo da ih ponudite na otkup specijaliziranim prodavaonicama.

Sav donešeni otpad ne otkupljuje se, već je ova akcija samo prilika svim građanima da joj se priključe na razini ekološke osviještenosti sa težnjom za čistijim okolišem, motivirajući pri tome i druge da čine isto. Ekološko dvorište je otvoreno svaki radni dan u vremenu od 7:30 do 14:30 h.

UČINIMO OKOLIŠ ČIŠĆIM I ŽIVOT ZDRAVIJIM,
NEKA VAM TO BUDE SVAKODNEVNA NAVIKA.