Na inicijativu društveno-političkih organizacija Općine Valpovo koje su djelovale u to vrijeme 1970. godine osnovan je “Zavod za urbanizam i komunalne djelatnosti” Općine Valpovo. Zadatak Zavoda bio je razvoj i uređenje komunalne djelatnosti na području Općine.

“Zavod za urbanizam i komunalne poslove” poslovao je kao takav do 1975. godine kada se spaja sa Komunalnom radnjom “Usluga” Valpovo, koja je bila zadužena za održavanje komunalnih objekata u mjestima Valpovo i Belišće, a po potrebi i u drugim mjestima, te vodila brigu o održavanju Narodnog parka i Gradskog groblja u Valpovu. Odlukom Skupštine Općine Valpovo spojeno poduzeće upisuje se u sudski registar kao “Urbanizam”, poduzeće za komunalne djelatnosti, urbanizam i projektiranje Valpovo.

U ožujku 1985. godine “Urbanizam” proširuje osnovnu djelatnost na proizvodnju i distribuciju vode, pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda, instalacijske i druge radove u građevinarstvu i dr.

Početkom 1993. godine rješenjem Okružnog privrednog suda u Osijeku KJP “Urbanizam” Valpovo upisuje se u registar pod nazivom KJP “Dvorac” s p.o. Valpovo, Reljkovićeva 16.
Dana 21.05.1997. godine kod Trgovačkog suda u Osijeku registrirano je društvo DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo temeljem zaključenog Društvenog ugovora o promjeni oblika organiziranja javnoga poduzeća u trgovačko društvo.

Sukladno odredbama Zakona o vodama (“Narodne novine RH ” broj 153/09. i 56/13.) 2013. godine DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo provodi reorganizaciju i u svojoj djelatnosti ostavlja isključivo djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, te kao jedini osnivač osniva trgovačko društvo URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, M. A. Reljkovića 16. Trgovačko društvo URBANIZAM d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Osijeku nadnevka 19. veljače 2013. godine. Ugovorom o međusobnim odnosima sklopljenim između DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo i URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, DVORAC d.o.o. Valpovo sa nadnevkom 1. ožujka 2013. godine prenio je gospodarske cjeline koje su vezane za obavljanje komunalne djelatnosti i djelatnosti graditeljstva na URBANIZAM d.o.o. Valpovo: Službu za građevinske i komunalne poslove – Odjel za građevinske poslove, Odjel za komunalne poslove, Odjel za komercijalne poslove, Odjel za geodetske poslove, dio Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova i dio Službe računovodstvenih i financijskih poslova, te ugovore o radu radnika koji su vezani za obavljanje poslova u svezi komunalne djelatnosti i graditeljstva. Osnovni akt Društva je Izjava o osnivanju Društva URBANIZAM d.o.o.

Društvom URBANIZAM d.o.o. Upravlja:

1. Skupština koja se sastoji od jednog člana – jedinog osnivača Društva kojeg predstavlja Uprava jedinog osnivača Društva.
2. Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora.

 

Skip to content