I. ORGANIZACIJSKI USTROJ

   URBANIZAM d.o.o. VALPOVO

  1. SKUPŠTINA
  2. UPRAVA – DIREKTOR
  3. RUKOVODITELJI SLUŽBI

2. UPRAVA – DIREKTOR

uprava – direktor Siniša Peterlić, ing. građ.

3.1.  SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE :

          3.1.1. ODJEL ZA GOSPODARENJE OTPADOM

          3.1.2. ODJEL ZA KOMUNALNE  POSLOVE

Zdravko Jugović, ing. el. – Voditelj odjela za komunalne poslove

3.1.2.1. Komunalno održavanje – zelene površine i čistoća

3.1.2.2. Groblje i pogrebne usluge

 

3.2.  SLUŽBA ZA GRADITELJSKE POSLOVE

               3.2.1.  ODJEL ZA GRADITELJSKE POSLOVE

                       

3.3.  SLUŽBA  ZAJEDNIČKIH POSLOVA

            – Rukovoditelj Službe zajedničkih poslova: Mario Ćosić, dipl. oec.