Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog otpada s područja Grada Valpova, Općina Bizovac, Koška i Petrijevci da će dana 16.siječnja 2017. godine sa radom započeti Reciklažno dvorište Valpova na adresi Sunčana bb Valpovo.

Reciklažno dvorište Valpovo biti će na raspolaganju svim našim korisnicima sa područja Grada Valpova, Općina Bizovac, Koška i Petrijevci svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 07:00-20:00 sati te subotom od 07:00 do 22:00 sata ( Dnevna pauza od 10:00-10:30 te od 17:00 do 17:30). Nedjeljom i blagdanima reciklažno dvorište neće raditi.

Na Reciklažno dvorište Valpovo korisnici naših usluga će uz predočenje osobne iskaznice moći dopremiti i odložiti sljedeće vrste otpada:
kiseline, lužine i otapala;
fluorescentne cijevi i otpad koji sadrži živu;
odbačenu opremu koja sadrži klorofluorougljike;
boje: tiskarske boje, ljepila i smole;
električnu i elektroničku opremu;
drvo koje sadrži opasne tvari;
metale i ambalažu od metala;
papir i karton te ambalažu od papira i kartona;
kompozitnu ambalažu i ambalažu onečišćenu opasnim tvarima;
metalnu ambalažu uključujući prazne spremnike pod tlakom;
fotografske kemikalije;
pesticide;
jestiva i motorna ulja i masti;
deteržente;
citotoksike i citostatike;
tekstil i odjeću;
staklo i staklenu ambalažu;
plastiku i ambalažu od plastike;

Pravnim osobama odlaganje otpada na Reciklažno dvorište Valpovo nije dozvoljeno. Obveza im je otpad zbrinjavati putem ovlaštenih sakupljača i oporabitelja.

Koristimo ovu priliku zahvaliti se svim našim korisnicima na iznimnom doprinosu pri izdvajanju i selektiranju korisnog otpada unutar vaših kućanstava. Vaše aktivno učešće je prva stavka u procesu recikliranja i izravna pomoć razvoju gospodarstva, očuvanju prirodnih resursa i smanjenju ukupne količine otpada na čemu smo Vam iznimno zahvalni.

1. Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje (“Službeni glasnik Grada Valpova” broj: 6/2016)

Skip to content