Gradsko groblje u Valpovu povjereno je na upravljanje trgovačkom društvu URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo Odlukom o komunalnim djelatnostima koje obavlja Urbanizam d.o.o. Valpovo (“Službeni glasnik Grada Valpova” br. 2/2013), a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Upravitelj Gradskog groblja u Valpovu URBANIZAM d.o.o. Valpovo u sklopu povjerenog upravljanja Gradskim grobljem u Valpovu obavlja sljedeće poslove:

1. Vodi matične knjige groblja, grobni očevidnik, registar umrlih i katastar groblja,
2. Brine o uređenju, održavanju i izgradnji na groblju,
3. Vrši pokapanje i ekshumaciju umrlih,
4. Dodjeljuje grobna mjesta,
5. Obavlja sve poslove vezane uz groblje,
6. Preuzima pokojnike sa mjesta smrti,
7. Vrši prijevoz pokojnika do mrtvačnice i smještaj u hladnjaču,
8. Pruža cjelodnevno dežurstvo za prijevoz pokojnika,
9. Vrši prodaju pogrebne opreme,
10. Ugovara termine za pokope,
11. Vrši prijevoz i prijenos pokojnika na sprovodu i spuštanje u grob,
12. Izgrađuje na groblju grobnice i druga grobna mjesta,
13. Gradi staze, ceste i manje objekte u groblju,
14. Održavanje čistoće i urednosti na groblju, košnja trave, popravak ograde groblja,
15. Prikuplja i odvozi smeće sa groblja,
16. Uređuje i sadi zelenilo na groblju.

U pogrebnom uredu na groblju prijavljuje se smrtni slučaj, izdaju se osmrtnice, ugovara vrijeme sahrane, te vrši odabir pogrebne opreme.

Radno vrijeme Gradskog groblja u Valpovu:
– u ljetnom periodu groblje je otvoreno svakim danom od 7:00 do 20:00 sati
– u zimskom periodu groblje je otvoreno svakim danom od 7:00 do 17:00 sati
– sve potrebite informacije korisnici mogu dobiti svakim radnim danom od 7:00 do 12:00 sati
– pri smrtnom slučaju, kod prijevoza pokojnika ili pogrebne usluge organizirano je dežurstvo, a djelatnici su dostupni svakim danom od 0:00 do 24:00 sata.

Telefonski brojevi za pogrebne usluge:
Tel: (031) 651-651
Mob: 091 494 8003

Usluge na groblju koje pruža URBANIZMA d.o.o. Valpovo vrše se sukladno Cjeniku URBANIZAM d.o.o. Valpovo, a koji je dostupan korisnicima na ovim internet stranicama.

 

POSTUPAK KOD SMRTNOG SLUČAJA:

1.Nazvati hitnu medicinsku pomoć ili mrtvozornika radi utvrđivanja činjenice smrti;
2. Nakon utvrđivanja činjenice smrti od strane navedene službe/osobe, pozvati URBANIZAM d.o.o. radi preuzimanja i prijevoza pokojnika u mrtvačnicu na telefon 651 – 651, mob: 091 494 8003;
3. Organizirati pokop, najkasnije u roku od 24 sata od nastupanja smrti, a što podrazumijeva određivanje vremena pokopa, grobnog mjesta, izabir pogrebne opreme za pokop u pogrebnom uredu URBANIZAM d.o.o. na Gradskom groblju u Valpovu, upis pokojnika u Grobni očevidnik;
4. Obavijestiti župu čiji je pokojnik bio župljanin o terminu pokopa;
5. Prijaviti u matičnom uredu pokojnika u Matičnu knjigu umrlih.

 

OSTAVINSKI POSTUPAK:

Nakon prijave činjenice smrti, Matični ured obaviještava nadležni sud koji po službenoj dužnosti pokreće ostavinski postupak iza pokojnika, ukoliko je bio vlasnik nekretnina ili pokretnina, novčanih primanja isl. Nekretninom se smatra i grobno mjesto za koje je umrli za života plaćao grobnu naknadu. Upravitelj URBANIZAM d.o.o. će ukoliko je pokojnik bio korisnik grobnog mjesta izdati nasljednicima Potvrdu za ostavinski postupak. Potvrdu nasljednici prilažu u ostavinskom postupku.

 

GODIŠNJA GROBNA NAKNADA:

Godišnja grobna naknada plaća se na temelju Zakona o grobljima ( “Narodne novine RH” broj 19/98, 50/12), a propisana je Odlukom o grobljima (“Službeni glasnik Grada Valpova” br. 4/97 i 6/98). Plaća se za svako grobno mjesto neovisno o tome da li je na grobnom mjestu izvršen pokop ili ne. Visina grobne naknade ovisi i vrsti grobnog mjesta i površini grobnog mjesta. Održavanje i uređivanje grobnog mjesta pravo je i obveza korisnika grobnog mjesta.
Grobno mjesto može se ustupiti Ugovorom o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta. Iza pokojnika grobno mjesto se nasljeđuje u ostavinskom postupku kada je pokojnik bio korisnik grobnog mjesta i upisan u grobnoj evidenciji. Ukoliko je ostavinski postupak proveden a naknadno se utvrdi da je pokojnik nositelj prava korištenja grobnog mjesta, potrebno je pokrenuti ostavinski postupak zbog naknadno pronađene imovine.

Grob se smatra napuštenim ukoliko grobna naknada za isti grob nije plaćena zaredom 10 godina, te istekom tog roka prestaje pravo korištenja tog grobnog mjesta i sva prava koja su upisana u grobnu evidenciju.

Cijena grobne naknade utvrđena je u Cjeniku URBANIZMA d.o.o. Valpovo, a koji je dostupan korisnicima na ovim internet stranicama.

 

Normativni akti:
– Zakon o grobljima (NN br.19/98)
– Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o grobljima (NN br. 50/12)
– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj: U-I-3700/2007 od 11. srpnja 2017. godine (“Narodne novine” broj: 89/17)
– Pravilnik o grobljima (Nn br 99/02)
Odluka o grobljima (“Službeni glasnik Grada Valpova” br. 4/97 i 6/98)
Odluka o pravilima ponašanja na Gradskom groblju u Valpovu broj: 25-13/2014 od 28.04.2014. godine
Opći uvjeti pružanja – isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika unutar groblja isporučitelja usluge Urbanizam d.o.o.

Sakralni_objekti_Groblje_Valpovo

Skip to content