Cjenik 045-11-2024, u primjeni od 1.6.2024

Suglasnost na cjenik 045-11-2024

Cjenik 045-13-22, u primjeni od 1.1.2023.

Cjenik 1-8-22, u primjeni od 1.9.2022.

Cjenik 4-2-22, u primjeni od 1.5.2022.

Suglasnost i očitovanje na cjenik 45-2-22 – Grad Valpovo

Suglasnost i očitovanje na cjenik 45-2-22 – Općina Bizovac

Suglasnost i očitovanje na cjenik 45-2-22 – Općina Petrijevci

Na temelju članka 45. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
(“Narodne novine” broj 99/99.,29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), do
donošenja konačne odluke Ustavnog suda o suglasnosti s Ustavom i zakonom
osporenih Uredbi iz točke I. izreke ovog rješenja privremeno se
obustavlja izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se
podrazumjevaju na temelju članka 2., 3., 5. i 8. Uredbe o izmjenama i
dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj
84/19.).

URBANIZAM d.o.o. Valpovo obavještava korisnike usluga zbrinjavanja
otpada da su Jedinice lokalne samouprave Grad Valpovo, Općina Bizovac i
Općina Petrijevci sukladno Uredbi o gospodarenju otpadom NN 84/19
donijele Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada .
Temeljem navedenih Odluka ishođene su Suglasnosti na novi Cjenik
gospodarenja otpadom koji će se početi primjenjivati od 01.02.2020. god.
sukladno zakonskim odredbama, Odlukama i Suglasnostima.

 

Suglasnost na Cjenik usluga Gopodarenja otpadom

Cjenik 19.12.2019.

Cjenik gospodarenja otpadom

 

Skip to content