About adminView all posts by admin

Obavijest o primjeni novog sustava gospodarenja otpadom

Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada s područja grada Valpova i prigradskih naselja te općina Bizovac i Petrijevci da će sa danom 01.studeni 2018. započeti primjena novog sustava gospodarenja otpadom. Molimo stoga cijenjene korisnike da obrate pozornost na dostavljeni raspored odvoza pod nazivom Kalendar odvoza otpada za 2018. godinu i svoje spremnike sa otpadom pripreme za pražnjenje u definirane dane odvoza.

Do nabavke i podjele čvrstih spremnika za odlaganje plastične, metalne i staklene ambalaže kao i biootpada u primjeni ostaju PVC vrećice koje će svaki korisnik unutar radnog vremena tvrtke moći preuzeti na blagajni tvrtke Urbanizam d.o.o. Valpovo, M.A.Reljkovića 16.

Obavijest o rasporedu rada mobilne jedinice, rasporedu odvoza otpada kao i dostupnost službenih akata: Zakona i Uredbe o održivom gospodarenju otpadom i Odluke o načinu pružanja ove javne usluge te Općih uvjeta i službenog cjenika Urbanizam d.o.o. Valpovo moguće je pronaći na mrežnim stranicama davatelja usluge www.urbanizam-valpovo.hr.

Vaše aktivno učešće koje očekujemo i u novom sustavu gospodarenja otpadom biti će i nadalje izravna pomoć u zaštiti eko-sustava i okoliša, u razvoju gospodarstva i očuvanju prirodnih resursa na čemu smo Vam iznimno zahvalni.

Brinimo o očuvanju okoliša zajedno. Izgovor nemamo!

Kalendar odvoza otpada 2018.

KALENDAR ODVOZA OTPADA ZA 2018. – PREUZMITE OVDJE! 

˝Kalendar odvoza otpada za 2018. ustrojen je po rajonima odvoza koji obuhvaćaju određene ulice i obračunska mjesta korisnika sa navedenih lokacija. Primjena ovog sustava i novog rasporeda odvoza započinje 01.studenog 2018. godine.  Molimo korisnike da poštuju propisani raspored odvoza˝

Isti je putem inkasatorske službe i u privitku računa dostavljen svima korisnicima na njihovu adresu obračunskog mjesta.

OPĆI UVJETI ZA POJEDINAČNO KORIŠTENJE JAVNE USLUGE SKUPLJANJA MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG OTPADA I USLUGE POVEZANE S JAVNOM USLUGUM

preuzmite:

OPĆI UVJETI ZA POJEDINAČNO KORIŠTENJE JAVNE USLUGE SKUPLJANJA MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG OTPADA I USLUGE POVEZANE S JAVNOM USLUGUM

Obavijest o odvozu otpada za vrijeme blagdana

˝Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog otpada s područja Grada Valpova da će zbog blagdana Božić prikupljanje miješanog komunalnog otpada sa područja grada Valpovo, Rajon I biti izvršeno u srijedu 27.12.2017, dok će skupljanje starog papira sa područja Općine Bizovac, Općina Petrijevci te prigradskog naselja Ladimirevci biti izvršeno u četvrtak 28.12.2017.

Prikupljanje selektivnog biorazgradivog otpada iz kućanstva putem dodijeljenih PVC vrećica izvršiti ćemo na dan 29.12.2017.(Petak)

Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog otpada s područja Grada Valpova da će zbog blagdana i državnog praznika Nova Godina prikupljanje miješanog komunalnog otpada sa područja grada Valpovo, Rajon I biti izvršeno u utorak 02.01.2018, dok će skupljanje starog papira sa prigradskih naselja Grada Valpovo: Šag, Nard, Marjančaci, Ivanovci, Zelčin i Harkanovci te naselja Josipa Kozarca, Nikole Tesle, Eugena Kvaternika, Silvije Strahimira Kranjčevića i Hrastik biti izvršeno u srijedu 03.01.2018.

Molimo stoga cijenjene korisnike da svoje spremnike sa otpadom pripreme za skupljanje najkasnije do 7:00 sati ujutro na dane odvoza iz objave.

Vaše aktivno učešće u procesu recikliranja izravna je pomoć u zaštiti eko-sustava i okoliša, u razvoju gospodarstva i očuvanju prirodnih resursa na čemu smo Vam iznimno zahvalni.

Brinimo o očuvanju okoliša zajedno. Izgovor nemamo!˝

UKLONIMO AZBESTNE KROVOVE – JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA

Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina na području općine Bizovac u kojima se nalazi azbest da općini Bizovac, do 20.07.2017. godine, dostave podatke o lokacijama, količinama, vrsti i statusu materijala na kojima se nalazi azbest (sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (“Narodne novine”, broj 69/16).”

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA

– “OBRAZAC ZA PRIJAVU VLASNIKA/KORISNIKA GRAĐEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST NA PODRUČJU OPĆINE BIZOVAC”

– “PRIJAVA OBJEKTA KOJI SADRŽI AZBEST”