URBANIZAM d.o.o. za komunalne  djelatnosti i graditeljstvo Valpovo

A. Reljkovića 16, 31 550 Valpovo, OIB: 43639618908

 

1. SKUPŠTINA

2. UPRAVA – DIREKTOR:

–  Siniša Peterlić, ing. građ.

 3. RUKOVODITELJI SLUŽBI

3.1.  SLUŽBA  PRAVNIH I  ZAJEDNIČKIH POSLOVA

           

3.2. SLUŽBA RAČUNOVODSTVENIH I FINANCIJSKIH POSLOVA

– Rukovoditelj Službe računovodstvenih i financijskih poslova: Mario Ćosić, dipl. oec.      

3.3.  SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE :

          3.3.1. ODJEL ZA GOSPODARENJE OTPADOM

          3.3.2. ODJEL ZA KOMUNALNE  POSLOVE

– Komunalno održavanje – zelene površine i čistoća

– Groblje i pogrebne usluge

– Voditelj Službe za komunalne poslove : Zdravko Jugović, ing. el.                                                      

3.4.  SLUŽBA ZA GRADITELJSKE POSLOVE

3.4.1.  ODJEL ZA GRADITELJSKE POSLOVE

Voditelj Službe za graditeljske poslove: Siniša Ivković,univ.bacc.ing.aedif.

 

Skip to content