Organizacijski ustroj

I. ORGANIZACIJSKI USTROJ

   URBANIZAM d.o.o. VALPOVO

  1. SKUPŠTINA
  2. UPRAVA – DIREKTOR
  3. RUKOVODITELJI SLUŽBI

 

3.1.  SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE :

            – Rukovoditelj Službe za komunalne poslove: Dejan Šovagović, dipl. ing. el.

          3.1.1. ODJEL ZA GOSPODARENJE OTPADOM

          3.1.2. ODJEL ZA KOMUNALNE  POSLOVE

– Komunalno održavanje – zelene površine i čistoća

– Groblje i pogrebne usluge

 

3.2.  SLUŽBA ZA GRADITELJSKE POSLOVE

            – Rukovoditelj Službe za graditeljske poslove: Siniša Peterlić, ing. građ.

               3.2.1.  ODJEL ZA GRADITELJSKE POSLOVE

                       

3.3.  SLUŽBA  ZAJEDNIČKIH POSLOVA

            – Rukovoditelj Službe zajedničkih poslova: Mario Ćosić, dipl. oec.