Javna nabava

 1. 3. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU
 2. 2. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU
 3. DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2017.GODINU
 4. PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
 5. 3. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU
 6. 2. IZMJENA PLANA NABAVE URBANIZAM D.O.O. VALPOVO ZA 2016. GODINU
 7. 1. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU
 8. PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU
 9. DOPUNA PLANA NABAVE ZA GODINU 2015.
 10. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA GODINU 2015.
 11. DOPUNA PLANA NABAVE ZA GODINU 2015
 12. DOPUNA PLANA NABAVE ZA GODINU 2015.
 13. PLAN NABAVE ZA GODINU 2015.
 14. IZMJENA PLANA NABAVE ZA GODINU 2014.
 15. PLAN NABAVE ZA GODINU 2014
 16. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

1. REGISTAR UGOVORA