Djelatnost

Djelatnost Društva

1. Odvoz komunalnog otpada

2. Održavanje javnih površina

3. Graditeljstvo

4. Upravljanje Gradskim grobljem u Valpovu

5. Tržnica

6. Upravljanje reciklažnim dvorištem u Valpovu