Obavijest korisnicima usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada o primjeni ljetnog radnog vremena i sakupljanja svih vrsta komunalnog otpada…

Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo obavještava cijenjene korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada s područja Grada Valpova, Općina Bizovac i Petrijevci da će od dana 10. lipnja 2019. godine započeti s primjenom ljetnog radnog vremena i sakupljanjem svih vrsta komunalnog otpada kao i ostalih korisnih Read more…

Obavijest o započinjanju prikupljanja metalne ambalaže i tetrapaka sa kućnog praga na području davatelja usluge  prikupljanja MKO i BKO  tvrtke URBANIZAM d.o.o.

URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo obavještava cijenjene korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područka Grada Valpova i prigradskih naselja, Općina Bizovac i Petrijevci da ponovno kreće sa prikupljanjem metalnog ambalažnog otpada i tetrapaka sa kućnog praga korisnika na dan predviđen u rasporedu za Read more…