Obavijest

URBANIZAM d.o.o. Valpovo obavještava korisnike usluga zbrinjavanja otpada da su Jedinice lokalne samouprave Grad Valpovo, Općina Bizovac i Općina Petrijevci sukladno Uredbi o gospodarenju otpadom NN 84/19 donijele Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada . Temeljem navedenih Odluka ishođene su Suglasnosti na Read more…

Moj otpad – web aplikacija i kartica

Poštovani korisnici, Urbanizam d.o.o. Valpovo će tijekom mjeseca studeni-prosinac svojim korisnicima dostaviti karticu sa istaknutim serijskim brojem i adresom obračunskog mjesta, jedinstvenom za svakog korisnika. Dostavljenom karticom omogućavamo napredniji pristup javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada sa ciljem zadovoljenja članka 17. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i omogućavanja uvida korisniku usluge Read more…

Obavijest korisnicima usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada o primjeni ljetnog radnog vremena i sakupljanja svih vrsta komunalnog otpada…

Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo obavještava cijenjene korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada s područja Grada Valpova, Općina Bizovac i Petrijevci da će od dana 10. lipnja 2019. godine započeti s primjenom ljetnog radnog vremena i sakupljanjem svih vrsta komunalnog otpada kao i ostalih korisnih Read more…

Skip to content