Obavijest

URBANIZAM d.o.o. Valpovo obavještava korisnike usluga zbrinjavanja otpada da su Jedinice lokalne samouprave Grad Valpovo, Općina Bizovac i Općina Petrijevci sukladno Uredbi o gospodarenju otpadom NN 84/19 donijele Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada . Temeljem navedenih Odluka ishođene su Suglasnosti na Read more…

Moj otpad – web aplikacija i kartica

Poštovani korisnici, Urbanizam d.o.o. Valpovo će tijekom mjeseca studeni-prosinac svojim korisnicima dostaviti karticu sa istaknutim serijskim brojem i adresom obračunskog mjesta, jedinstvenom za svakog korisnika. Dostavljenom karticom omogućavamo napredniji pristup javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada sa ciljem zadovoljenja članka 17. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i omogućavanja uvida korisniku usluge Read more…

Skip to content